İlk Yardımcı Olmanın Hayati Önemi…

Neden İlk Yardım ?

Neden İlk Yardım ? - Hayatın her döneminde ve her ortamda kaza ve hastalanma riski bulunmaktadır.

Hayatın her döneminde ve her ortamda kaza ve hastalanma riski bulunmaktadır.

Hayatın her döneminde ve her ortamda kaza ve hastalanma riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda, müdahalede bulunan kişilerin ilk yardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır.

Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte yada sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önemlidir. Toplumumuzda genel bir anlayış olarak, ilk yardım ile acil yardım ifadeleri birbirleri ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamaktadır.

Herhangi bir hastalık (kalp krizi, şeker hastalığı, sara krizi vs.) veya kaza (iş kazası, trafik kazası, boğulma, yangın, deprem, ev kazaları vs) sonucu, sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, olay yerinde, eldeki imkanlarla, durumunun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak, yardımı tamamlayacak sağlık personeli gelinceye kadar veya sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar yapılan müdahaledir.

Bu nedenle; ilk yardım eğitimi almamış kişilerin, ilk yardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. İlk yardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilk yardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

İlk Yardım Nedir?

İlk Yardım Nedir? - Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

KURUMLAR AÇISINDAN İLK YARDIMIN ÖNEMİ


İlk yardım eğitiminin kuruma sağlayacağı yararlar ;

* Şirket içinde ve dışında oluşan acil durumlarda, ilk müdahalenin bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlar.
* Eğitimin paylaşılmasıyla kurum çalışanlarının yakın çevresinin de bilinçlenmesine katkıda bulunulur
* Toplumda oluşmamış ilkyardım bilincinin düzeltilmesine katkı sağlar.
* Personelin kuruma ait olma duygusunu güçlendirir.
* Personelin sağlık sorunu ortaya çıkmadan olası hastalıklara karşı korunma bilincini geliştirir.
* İlkyardım eğitiminin insan hayatına verilen önemle paralel olması bilinciyle, çalışanların bağlı bulunduğu kuruma, daha sempati ile bakmasına ve iş veriminin artmasına katkı sağlar.
* Ayrıca alınan acil müdahale ve ilkyardım eğitimi, kurum imajının yükselmesine katkıda bulunur .

 

Antalya Canseven İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak ilk yardım eğitiminin önemini her zaman vurgulamaktayız. İlk yardım eğitimindeki temel amaç, öncelikle kendimiz, çevremiz ve yakınlarımız için olası bir durumda hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenmek, gerek kalındığında en doğru ve bilinçli uygulamaları etkili bir şekilde yapabilmektir.

Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin istenen düzeye ulaşmasında özel sektörün de sorumluluğunun bulunduğunu görerek, kendimize acil durumlarda oluşan ölümlerin ve sakatlanmaların azaltılmasına katkı misyonunu seçtik.Bu kapsamda;

ANTALYA CANSEVEN İLK YARDIM Ailesi olarak hedeflerimiz;

 1) Toplumun her kesimine ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlamak ve özellikle olağanüstü olaylar için hazır ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır.
 2) Özellikle okullarda ilk yardım eğitimlerinin ders olarak anlatılması için gerekli olan her türlü çabayı göstermek.
3) Ülkemizde ilk yardım eğitimlerini uluslararası düzeye getirmek için ilk yardım eğitmeni yetiştiren bir merkez haline gelmek.
 4) Toplumumuzun her kesimine yaygın, etkin, çağdaş bir şekilde sağlığa ve insan hayatına önem veren kişi, kurum ve kamuya uluslararası standartlarda her türlü ilk yardım ve acil yardım hizmeti sunmaktır.
5) Uluslararası standartlarda ilk yardım ve acil yardım hizmetlerinin ülkemize yerleştirilmesini, gelişmesini ve etkin bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak.
Temel İlk Yardım Eğitimi - Antalya Canseven İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Temel İlk Yardım Eğitimi firma çalışanlarınıza kazalarda veya hastalıklarda, ilk yardım uygulamaları yönünden yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilmeleri amacıyla verilmektedir.
Antalya Canseven İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından Temel İlk Yardım Eğitimi firma çalışanlarınıza kazalarda veya hastalıklarda, ilk yardım uygulamaları yönünden yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilmeleri amacıyla verilmektedir.
Antalya Canseven İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından firma çalışanlarınıza kazalarda veya hastalıklarda, ilk yardım uygulamaları yönünden yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilmeleri amacıyla, İlk Yardım Yönetmeliği ( 22.05.2002 / 24762 – 18.03.2004 / 25406 Tarih ve sayılı Resmi Gazete ) kapsamında düzenlenecek eğitimdir. Antalya Canseven İlk Yardım Eğitim Kurumu’nda eğitimler 8 saat teorik, 8 saat pratik olmak üzere toplam 16 saat olup; 2 gün sürecektir.
 
Eğitim sonunda Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapacağı sınavda başarılı olan katılımcılar sertifikalandırılacaklardır. Sınav, yazılı ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamalı olarak yapılmaktadır. Her iki sınavdan da 85 barajını aşan katılımcılar başarılı sayılmaktadırlar. Belgelerin geçerlilik süresi 3 yıl olup, bu süre sonunda 1 günlük (8 saat) eğitimin ardından, sınava girme zorunluluğu olmaksızın belgeler yenilenmektedir.

İlk Yardım Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlik Kartı Ne Kadar Süre Geçerlidir?

İlk Yardım Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlik Kartı Ne Kadar Süre Geçerlidir? -

Antalya Canseven İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından verilen iki günlük eğitimleri takiben sınavı başarı ile tamamlan kimseler İlk Yardım Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlik Kartı2na sahip olma hakkını kazanırlar. 3 yıl boyunca geçerliliği bulunmakta olup, 3 yılın sonunda bir günlük güncelleme eğitimi alarak kimliğin yenilenmesi sağlanmaktadır.

İlk Yardım Eğitimi ve Sertifikası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular;

İlk Yardım eğitimi sırasında hangi konular anlatılmaktadır?

İlk Yardım eğitimi sırasında anlatılan konular:

ilk yardım temel uygulamaları,

hasta yaralının değerlendirilmesi,

suni solunum ve kalp basısı,

kanamalar,

şok,

koma,

solunum yolu tıkanıklıkları,

zehirlenmeler,

böcek sokmaları,

diğer acil durumlar,

taşımalar,

insan vücudu,

kafatası ve omurga yaralanmaları,

yaralanmalar.

Canseven İlk Yardım  Danışma Hattı : 0545 729 93 77 – 0505 977 87 59
Email  :  cansevennese@gmail.com
gunlukbakis

gunlukbakis

2017 Temmuzunun ikinci yarısında başladığımız yayın hayatımızda, giderek yükselen bir grafik çizme hedefindeyiz....

Ziyaretçilerimiz, yaptığı yorumlardan kendileri sorumludurlar.

%d blogcu bunu beğendi: