KHK ile göreve iade edilenlere yeni tuzak

Son çıkarılan KHK ile göreve iade edilenlerin 10 gün içinde işe başlamamaları durumunda görevden çekilmiş sayılacakları belirtildi. Öte yandan haksız yere ihraç edildikleri kabul edilen kişiler, KHK’de yer alan bir maddeye göre tazminat talebinde de bulunamayacak.

AKP’nin binlerce kişinin telefonuna iradeleri dışında Bylock yüklendiği itirafı sonrası, yaklaşık iki bin kişi göreve iade edildi.

Daha önce haksız şekilde ihraç edildikleri kabul edilen kişilerin göreve iade KHK’sinde ilginç ifadeler yer aldı.

Buna göre, görevine iade edilen kişiler 10 gün içinde işlem yapmamaları durumunda görevden çekilmiş sayılacak. Ayrıca haksız yere işten çıkarılan yurttaşların bu süreç için tazminat talebinde bulunmasını engellemek için KHK’ye “Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz” ifadeleri konuldu.

Göreve iade edilen yurttaşlar, bu süreçte almaları gereken mali ve sosyal hakları ise alabilecek.

İşte ilgili düzenleme:

İade hükümleri
MADDE 2- (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.

sol haber

gunlukbakis

gunlukbakis

2017 Temmuzunun ikinci yarısında başladığımız yayın hayatımızda, giderek yükselen bir grafik çizme hedefindeyiz....

Ziyaretçilerimiz, yaptığı yorumlardan kendileri sorumludurlar.

%d blogcu bunu beğendi: