Neden İsmail soyu değil’de İbrahim soyu?

İbrahimî dinler, tek tanrılı olup İbrahim’in soyundan gelen peygamberlere nispet edilen Orta Doğu kökenli dinlerdir.

Kronolojik sırasıyla İbrahimî dinler Musevilik, Hristiyanlık ve İslam’dır. Bazen Bahailik de bu kategoriye dahil edilir

Kökenler ve tarih

İbrahim’in oğullarından İshak’ın soyundan Musevilik ve Hristiyanlık dinlerinin peygamberlerinin; İsmail’in soyundan İslam peygamberi Muhammed’in geldiği kabul edilir. İbrahim sözcüğü “pek çok milletin babası” anlamına gelir. Mekkeliler İbrahim’in dinini Sâbiîlik olarak nitelerdi. Kur’an’da İbrahim’den hanif olarak söz edilir. İbrahim’in adı Tanah’ta Avram olarak geçer.

İslâm kültüründeki semâvî dinler kavramı zaman zaman İbrahimî dinler kavramına karşılık olarak kullanılmasına rağmen bire bir aynısı değildir. Semavî dinler İslam’da İbrahim’den öncekiler de dahil ilk insan kabul edilen Âdem’den beri Tanrı’dan indirildiğine inanılan ve bazıları bugün unutulmuş olan bütün tek tanrılı dinleri içine alır.

Din bilimlerinde din tanımları

Farklı disiplinlere mensup bilim adamlarının dinlere getirdiği tanımlar farklıdır. Din tanımları genel olarak teolojik, ahlaki, felsefi, psikolojik ve sosyolojik kategoriler altında ele alınabilir.

Semavî dinlerin diğer tek tanrılı dinlerden ayrıldığı nokta bu dinlerde sonra gelen dinin önce gelen dinlerin peygamberlerini ve din büyüklerini kabul edip saygıyla anmasıdır. Ancak tersi durum her zaman geçerli değildir. Örneğin; İsa Yahudilik’te, Muhammed ise hem Yahudilikte hem de Hristiyanlık’ta peygamber olarak kabul edilmez.

İbrahimî dinlerin özellikleri

Tüm semavi dinler, Tanrı’nın zat ve sıfatlarında tek olduğunu ve onun yegane yaratıcı olduğunu, ibadetin yalnız ona yapılacağını ve ondan başkasına ibâdet edilemeyeceğini söylerler. Peygamberler, Tanrı’nın kendilerine vahiy gelen elçileri olduğunu mucizeler göstererek kanıtlamaya çalışırlar.

İbrahimî dinlerde birçok kurgu, kavram, deyim ya da hikâye benzer içeriklere sahip olmakla birlikte birbirleriyle tam bir benzeşme görülmez. Örneğin tanrı, kutsal kitaplar, peygamberlik ya da peygamberler ya da ahiret gibi kavramlar her dini gurupta farklı anlam ve içeriğe sahiptirler.

Hem Hristiyan, hem Musevi ve hem de İslami olamayacağımıza göre, neden İsmail değil de, İbrahim’in soyundanız?

Etnografik İbrahimî dinler

Bazı etnografik İbrahimî dinler Samirizm Ezidilik Dürzilik Sabiilik  ve Rastafaryanizmdir.

gunlukbakis

gunlukbakis

2017 Temmuzunun ikinci yarısında başladığımız yayın hayatımızda, giderek yükselen bir grafik çizme hedefindeyiz....

Neden İsmail soyu değil’de İbrahim soyu?” için bir yorum

Ziyaretçilerimiz, yaptığı yorumlardan kendileri sorumludurlar.

%d blogcu bunu beğendi: