Gayrı uzatmayın sözü; mademki fetva bize aid, verin ki basak bağrına mührümüzü”

Şeyh Bedrettin torunu Hafız Ali’nin  Menakıbname-i Şeyh Bedreddin adlı eserinde anlattığına göre, Bedreddin’in Abdülaziz adındaki dedesi  Selçuklu sultanları soyundan geliyor. Osmanlılar Rumeli’yi istilaya başladığında katıldığı Dimetoka Savaşında

Devamını Oku